fredag 27 januari 2017

Vinnarna utsedda i Vinnovas uppsatstävling


Första pris i uppsatstävlingen gick till Joanda Svenheden
och Erik Leijon och från Göteborgs universitet.
Foto: Ola Jacobsen
Häromdagen presenterades vinnarna i Sveriges innovationsmyndighet, Vinnovas, uppsatstävling om innovation. Jag har suttit i juryn under några år, vilket är ett privilegium – både för den goda sakens skull och för att uppsatserna är så bra och roliga att läsa. Uppsatstävlingen heter Nytt och nyttigt och ska uppmuntra studenter på universitet och högskolor att skriva uppsatser om det som är nytt och användbart för samhälle eller företag.
 
Bland mina kollegor i juryn  finns professorer och myndighetschefer. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra studenter att både lära sig mer och bidra till kunskapsutvecklingen om innovation. Studenterna har möjligheter att vinna resestipendier, och de har goda möjligheter att få sina forskningsresultat spridda till en bredare krets.
 
I år har jag läst ett tiotal uppsatser. De har handlat om allt från den nya så kallade delningsekonomin till hur man bäst använder offentliga medel i innovationsstöd.
 
Vinnarna, då? Jo, på första plats kom Joanda Svenheden och Erik Leijon från Göteborgs universitet, som har skrivit en uppsats som tar upp hur man agerar i ett framväxande digitalt innovationsekosystem. Författarna föreslår ”Platform thinking” som ett sätt att tänka strategiskt. De resonerar på ett konstruktivt sätt om de utmaningar som industribolag står inför när spelreglerna på marknaden förändras radikalt, genom nya aktörer och nya värdeerbjudanden. Erik Leijon och Joanda Svenheden är verkligen värdiga vinnare. Grattis!
 
Allt väl,
Chris 

onsdag 21 december 2016

Rekordmånga nystartade företag i Stockholm hittills i år

Det går bra för vårt Stockholm. Fram till november i år har det startats närmare 22 700 företag – det är rekord för perioden. Antalet sysselsatta i Stockholms län fortsätter att öka och ligger nu på 71,7 procent. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen.

En förklaring till att fler är i arbete är en god utveckling bland utrikes födda män under det senaste året. Sedan 2009 har antalet sysselsatta utrikes födda män ökat med 34 procent. Det kan jämföras med sysselsättningstillväxten i befolkningen som helhet som uppgår till 14 procent.

Att antalet sysselsatta fortsätter att öka är verkligen positivt och glädjande. Men det finns utmaningar. Drygt 80 000 personer går arbetslösa i regionen, samtidigt är efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög.

Mot den bakgrunden har jag initierat Kompetensråd Sthlm – som ett sätt att komma till rätta med bristen på matchning på arbetsmarknaden. I rådet ingår fem permanenta medlemmar: Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Även Myndigheten för yrkeshögskolan, Stockholms universitet och Almega bjuds in för att förstärka rådet.

Målet är att ta fram en gemensam bild av länets utbud och efterfrågan av kompetensförsörjning nedbrutet på branscher, som sedan kan användas för att prioritera gemensamma insatser. Det är ett steg på väg för ett ännu bättre Stockholm.

Nu passar jag på att önska en riktigt god jul!

Allt väl,

Chris

torsdag 15 december 2016

Visa resekurage – säg vad du såg på utlandsresan

Planerar du som hundratusentals svenskar att resa utomlands under jul och nyår? Låt mig uppmana dig att ta med ditt civilkurage på resan – ditt resekurage. Anmäl misstänkta sexuella övergrepp mot barn via resekurage.se, som är ett nationellt samarbetsprojekt som grundar sig på ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen Stockholm.

Många svenskar bevittnar sexuella övergrepp på barn under resor, men få vet hur brotten ska anmälas. I år har nio kända personer engagerats som resekurageledare och fungerar som ambassadörer för projektet: Elaine Eksvärd, Anders Kompass, Lovisa de Geer, Fillippa Rådin, Maria Montazami, Patrik Sjöberg, Christer Fuglesang och Tommy Myllymäki.


Syftet är att informera om att sexuella övergrepp på barn förekommer i samband med turism och resande, och att förövare kan dömas både i utlandet och i Sverige. Uppdraget har utvecklats till ett långsiktigt projekt för att öka kunskapen om sexuella övergrepp på barn i utlandet. För att kunna ställa fler förövare inför rätta är Polisen beroende av allmänhetens tips. Ser du något misstänkt – säg vad du såg!

Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Polisen, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt World Childhood Foundation.

Testa ditt resekurage på resekurage.se!

Allt väl,
Chris

torsdag 8 december 2016

Viktigt steg i arbetet för att få EU:s läkemedelsmyndighet till Stockholm-Uppsalaregionen

I dag har regeringen beslutat sig för att driva frågan om att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Stockholm-Uppsalaregionen. Det är mycket positivt och glädjande.

Stockholm-Uppsalaregionen är ett av Europas starkaste kluster inom life science med många betydande offentliga och privata aktörer. Vi har dessutom ett starkt samarbete mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri.

Dagens beslut innebär att arbetstakten kommer att öka väsentligt.
Under min tid som landshövding har jag arbetat hårt för att få på plats nationellt viktiga satsningar på life science-området, till exempel det strategiska innovationsprogrammet Swelife och forskningscentret Swetox.

För att skapa de bästa förutsättningarna för att EMA ska kunna flyttas hit, så har vi på Länsstyrelsen samlat nyckelaktörer inom näringsliv och offentlig sektor för att inventera regionens konkurrensfördelar på området. Även behov i form av kontorslokaler, flyglinjer, bostäder och skolor har varit uppe för diskussion.

Jag ser fram emot att nu växla upp och leda det regionala arbetet med att mejsla fram Stockholm-Uppsalaregionen som en så stark och övertygande kandidat som möjligt.

Allt väl,
Chris

P.S. Här hittar du mer information i Dagens Industri, Dagens Samhälle, regeringens pressmeddelande och Länsstyrelsens pressmeddelande. D.S.

onsdag 23 november 2016

Smartare och bättre sjukvård med digitalisering

Prins Daniel, bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson och
minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
höll föredrag under konferensen.
Att det finns goda möjligheter att förbättra sjukvården med hjälp av digital teknik, det är de flesta
överens om.

Men hur når vi dit? Den frågan stod i fokus på Forum för välfärds konferens under förmiddagen i dag.

Tillsammans med Prins Daniel och Forum för välfärds ordförande Carl Bennet inledde jag programmet. Som landshövding sitter jag i Forum för välfärds styrelse och vårt fokus är att ha en hög ambition och se till att vi verkligen åstadkommer resultat för att utveckla vården.

Viktiga verktyg är konkreta pilotstudier för att testa idéer och modeller.

Låt mig nämna två:

En pilotstudie som gjordes i Södertälje fokuserar på att nå nya målgrupper. Den visade att det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället vad gäller risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Den visade också att förebyggande insatser kan spela stor roll. 

En annan pilotstudie tar upp värdet av digital teknik i den svenska vården. Den visar tydligt hur digitala lösningar gör att patienter får ett större inflytande över sin egen hälsa och vård. Samtidigt kan vården göras mer tillgänglig och den medicinska kvaliteten högre.

Hur går detta ihop? Jo, mer fokus kan läggas på förebyggande insatser och mer av vården kan ges på distans. Sjukhus och vårdcentraler avlastas med nya kanaler som mejl eller video. Det blir också lättare för patienter och vårdgivare att överblicka all vård som ges till den enskilde med förbättrad relevant patientinformation.

Vi har också vid två tillfällen genomfört app-tävlingen APPlicera hälsa.

Lag från hela Sverige tävlade i ett 24 timmars hackathon för att ta fram lösningar för att öka patientens delaktighet i vården. Visst är det både smart, viktigt och kul?!

Allt detta visar att det finns mycket att vinna på att tänka nytt och införa digitala lösningar inom sjukvården.

Allt väl,
Chris


måndag 7 november 2016

Flytta EU:s läkemedelsmyndighet till Stockholm

Storbritanniens beslut att lämna EU gör att flera EU-myndigheter ska flyttas till andra länder, bland andra Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA.

Det är ett svenskt intresse att myndigheten placeras i Stockholm-Uppsalaregionen. Om detta skriver jag i en debattartikel tillsammans med en rad nyckelpersoner inom politik, näringsliv och vetenskapsvärlden.

Stockholm-Uppsalaregionen har under det senaste decenniet utvecklats till ett av Europas starkaste kluster inom life science med många betydande offentliga och privata aktörer.

Vi har dessutom ett starkt samarbete mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri. Nu fortsätter arbetet och jag håller tummar och tår för att det går vägen.

Samtidigt vill jag passa på att nämna att det är glädjande att det nu står klart att vi kommer att få US preclearance på Arlanda.

Avtalet innebär för resenärer att alla inresekontroller, som i dag utförs på flygplatserna i USA, i stället ska ske på Arlanda. Samverkansprojektet Connect Sweden, där jag sitter med i styrgruppen, har länge arbetat med detta som mål. Från USA:s perspektiv visar avtalet att Sverige och Stockholm är intressanta som land respektive region. Avtalet kommer att underlätta de nära förbindelser som vi har med USA inom export, näringsliv och turism. Visst är det både smart och smidigt?!

För övrigt – Stockholm står fortsatt stark på start-upscenen. Vi ligger fortfarande på andra plats efter Silicon Valley med antal bolag som är värderade till över en miljard dollar, så kallade enhörningar, i förhållande till vår befolkningsstorlek.

Det tål att sägas igen – jag är stolt över att vara landshövding i Stockholm.

Allt väl,
Chris

fredag 7 oktober 2016

Länets bästa uppfinnare och framtidens innovatörer utsedda

Vad jag älskar nya innovationer och uppfinningar! I går hade jag förmånen att lämna över stiftelsen Skapas utmärkelser till länets bästa uppfinnare och framtidens innovatörer.

Priset är uppdelat i två kategorier –  Länets bästa uppfinnare, som tilldelas två pristagare och Framtidens innovatör, som tilldelas två yngre pristagare.

Till en av länets bästa uppfinnare utsågs Kourosh Mohadjeri med sin uppfinning Worker Plus, en belysning som belyser den egna arbetsytan samtidigt som den gör användaren väl synlig för sin omgivning och har en integrerad larmfunktionalitet.

Till länets bästa uppfinnare utsågs också Håkan Lidbo för "Singing Tunnels”- sjungande tunnlar som för in musiken i det offentliga rummet genom interaktion med de som går i tunneln.

Till framtidens innovatör utsågs Alfred Karlsten för "Safestuff"- en applikation till smarta telefoner som digitaliserar försäkringsbranschen. Tjänsten möjliggör att kunden vid köptillfället fotograferar produkten samt kvittot och sparar det i sitt virtuella kassaskåp. Kunden har på så sätt all information om sina ägodelar samlade på ett ställe.

Till framtidens innovatör utsågs också Christian Fickler för sin affärsidé "Bundling". Den erbjuder en lösning som hjälper barnfamiljer att klara vardagspusslet utan att kompromissa med säkerhet, miljö, etik eller ekonomi. Genom en prenumerationstjänst får kunden ett utvalt utbud av produkter för barn och barnfamiljer levererade hem till dörren.

Visst är alla idéer lysande!?

Den 10 november samlas samtliga pristagare från Sveriges alla län och då utses de nationella vinnarna i respektive kategori.

Jag håller tummarna för länets kandidater!

Allt väl,
Chris