torsdag 25 augusti 2016

Mingel om makt, musik och teknik


Deltog i panelsamtalen gjorde Eva Dahlgren, Monica Ekmark,
Sofia Jannok, Marie Ledin,Monica Bergmark, Namo Marouf,
Hanna Metsis och Linda Portnoff – alla aktiva inom musikbranschen
och/eller inom teknik. Artisten Sofia Jannok, pop-duon I Am Karate
 och en brassensemble från på Kungliga Musikhögskolan
 stod för musiken under kvällen.
I onsdags var det dags för årets nätverksmingel för kvinnor på Tessinska palatset. Årets tema var makt, musik och teknik.

Ämnet är ju verkligen angeläget. Hur ska vi göra för att attrahera fler tjejer och kvinnor att ägna sig åt teknik kopplat till musik – att producera själva?

Den digitala utvecklingen har öppnat nya möjligheter för kvinnor i musiklivet. I dag ser vi ett förändrat musiklandskap – fler kvinnor tar makten över sin egen produktion – det är ju jättekul!

Under kvällen fick vi ta del av erfarenheter som gjorts av några av de mest framstående kvinnorna i musikbranschen. 

Det blev en magisk kväll. Musiken som spelades under kvällen finns på Spotify i spellistan ”Swedish Women Artist in Hall of Fame”.

Allt väl,
Chris


tisdag 23 augusti 2016

Smart och relevant med snabbspår för asylsökande läkare

I måndags hade jag förmånen att bjuda in asylsökande läkare som deltar i ett pilotprojekt till Tessinska palatset.

Projektet handlar om att de asylsökande får möjlighet att studera svenska och komplettera sina medicinska kunskaper under tiden som de väntar på besked om sina asylärenden.

Visst är det både smart och viktigt?

Att tidigt ta vara på människors kunskaper och erbjuda undervisning i svenska är ett mottagande som jag önskar att vi kunde ge fler som kommer till vårt land.

Pilotprojektet visar att det går att ta tillvara nyanländas kompetens, som Sverige så väl behöver. Samtidigt får människor visa vad de går för när de kommer hit.

Projektet har blivit verklighet tack vare eldsjälar från Karolinska Institutet och Södertörns högskola med medel från Tillväxtverket och Länsstyrelsen. Varmt tack till alla som engagerat sig!

Allt väl,
Chris

onsdag 6 juli 2016

Fem punkter som underlättar bostadsbyggande

Här i Almedalen har jag i dag varit med på länsstyrelsernas egna seminarium Boendet – själva grunden för integration. Som bekant har regeringen i ett bostadspolitiskt paket pekat ut 22 steg för fler bostäder.

Här kommer fem punkter som jag tycker saknades i paketet, och som jag vill lyfta fram:

1. Länsstyrelsen behöver ett tydligt ansvar för att samordna statliga myndigheter.
2. Riskfrågor – vi måste belysa vilka risker som finns och vilken påverkan de har.
3. Se över riksintressena – många riksintressen behöver kontinuerligt prövas.
4. Viktigt att tillåta tillfälliga bygglov för att underlätta för bostäder till nyanlända.
5. Avskaffa möjligheten att andra myndigheter kan överklaga länsstyrelsens beslut. Det är ingen tidsbesparande åtgärd – tvärtom.

Det var allt för denna gång. För övrigt är det härligt här i Almedalen. Många bra möten, viktiga frågor och smarta seminarier.

Allt väl,
Chris

tisdag 5 juli 2016

En tuk-tuk-tur för #resekurage – mot sexuell exploatering av barn utomlands

video
Här åker jag tuk-tuk tillsammans med före detta vice statsminister och
 näringsminister Maud Olofsson, numera 
styrelseordförande för Visita.
I dag har jag åkt tuk-tuk för att flagga för kampanjen Resekurage här i Almedalen.
Resekurage är en informationskampanj som syftar till att stoppa sexuell exploatering av barn utomlands.
 
Detta genom att öka kunskapen om sexuell exploatering av barn utomlands, och om hur svenska medborgare ska göra för att tipsa polisen.

På uppdrag av regeringen genomförs kampanjen av landets länsstyrelser i  samarbete med Polisen och World Childhood Foundation.

Detta är med andra ord en otroligt viktig kampanj.

Jag tar med mig mitt #resekurage på semestern i sommar. Gör det du med!

Allt väl,
Chrisfredag 10 juni 2016

Bra klimat för innovationer i Stockholm

I morse har vi på Länsstyrelsen haft ett seminarium om innovationer. Ramen är Innovationskraft Sthlm, ett samarbete mellan en rad regionala aktörer. Målet är att vi i Stockholm ska bli världens mest innovationsdrivna ekonomi 2025.

Gustav Borgefalk från företaget Sqore var en av gästföreläsarna i dag. Sqore har som affärsidé att använda tävlingar för att attrahera unga nytänkande talanger. Därmed får företag och myndigheter hjälp att nå de bästa idéerna för att utveckla sin verksamhet. Visst är det smart och kul?

Hans Enocson, vd för industriföretaget GE Norden, var också på plats i dag. En sak som han lyfte fram var hur digitaliseringen revolutionerar svensk sjukvård. Och vikten av att engagera spelutvecklare för att utveckla olika sektorer. Vem hade kunnat ana det för 10 år sedan?

Medverkade i dag gjorde också Emelie Johansson, projektledare på KTH, som tog upp att universitet och näringsliv måste tala samma språk. Exempelvis används ordet samverkan inom akademi och offentlig sektor medan företagen snarare använder samarbete och projekt.

Seminariet gav många nya insikter. Vad jag är glad att vara landshövding i ett så levande och innovativt län som Stockholm.

Allt väl,

Chris

tisdag 7 juni 2016

Gålöstiftelsens stipendier till unga – för ett smartare och bättre Sverige

Utdelningen av Gålöstiftelsens stipendier ägde rum i
Konserthuset i Stockholm. Artisten Lisa Ajax
var en av de som stod för kvällens musik.
Ikväll har jag delat ut stipendier till unga och ambitiösa talanger. Det var dags för stipendieutdelning i Gålöstiftelsen, där jag är ordförande.

Gålöstiftelsen är en av Sveriges största stiftelser som varje år hjälper tusentals unga att nå sina drömmar.

Redan år 1830 togs initiativet till denna stiftelse, så vi är nästan 200 år gamla.
Syftet var att ta hand om och stödja utsatta barn i Stockholm på olika sätt. Två år senare kunde de första flickorna och pojkarna tas emot. Ett hus hade köpts på Söder där barnen både kunde bo och gå i skola.

Därmed var verksamheten i full gång, en verksamhet som än i dag lever kvar om än i andra former.

Vi är övertygade om att om unga ges möjlighet att klara sina studier så får vi ett bättre samhälle, där alla får chans att utvecklas och maximera sina livschanser.

Vi är måna om att se verkligheten som den är och tappar aldrig fokus för vårt övergripande mål – att hjälpa och stötta så många barn och unga som möjligt.

Samhället utsätts ständigt för nya utmaningar, en utveckling där det alltid finns och kommer att finnas människor som har det tufft och svårt. Värst av alla drabbas alltid barnen.

Om vi inte lyckas skapa en trygg och inkluderande stad, drabbas vi alla. Tillit, framtidstro och solidaritet försvinner.

Men vi ser så många exempel på motsatsen! Unga som bryr sig – som bryr sig om varandra, om sin framtid och sin stad.

Vi vill gärna finnas med och uppmuntra kreativa idéer för en bättre morgondag.

Vi vill att alla barn och unga i Stockholm ska kunna nå sina drömmar. Det är vår dröm.

Därför kommer Gålöstiftelsen att fortsätta stödja ungdomar med studiestipendier.

Vi kommer också att fortsätta stödja olika organisationer och föreningar som arbetar med och för utsatta barn och ungdomar. Och vi kommer att fortsätta stödja unga, som vill åka ut i världen för att lära sig mer, med högre stipendier.

Gålöstiftelsen arbetar hela tiden med att hitta nya sätt att stödja barn och unga.

Vi har nyligen inrättat ett stipendium som vi kallar ”Blanda Varandra-stipendiet”.

Vi har en stark tro på unga människors förmåga att vara med och påverka sin egen, och andras framtid.

Stipendiet kommer därför att tilldelas en eller flera som på ett inspirerande och nyskapande sätt gör en insats för att skapa engagemang och framtidstro för en inkluderande, mångkulturell huvudstad.

På webbplatsen finns mer information: galostiftelsen.se/blandavarandra.

Att under kvällen ha fått förmånen att dela ut stipendier till så kloka och ambitiösa ungdomar är verkligen roligt!

För det är ju kunskap som är nyckeln till ett smartare och bättre Sverige.

Allt väl,
Christorsdag 26 maj 2016

Forskning för livet i världsklass i Stockholm

Den 25 maj deltog jag i ett seminarium inom kunskapsområdet Life Science, livsvetenskap, på
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Livsvetenskap är samlingsnamnet för sådant som bidrar till människors hälsa.
Stockholmsregionen är i dag centrum för forskning inom livsvetenskap, som är ett av Sveriges internationellt mest framgångsrika kunskapsområden.

Utvecklingen inom livsvetenskap går raskt framåt och jag är tacksam för att få de senaste uppdateringarna.

På seminariet talade KTH-forskare av världsklass. Professor Mathias Uhlén var först ut. Han leder det unika forskningsprojektet Human Protein Atlas som kartlägger människans alla proteiner. Forskargruppens upptäckter har redan gett upphov till flera nya behandlingar och nya företag. 

Emma Lundberg, docent och ansvarig för delar av arbetet med atlasen, berättade om hur forskning förts in i dataspelet Eve Online (www.eveonline.com/) där hon själv är en avatar. Under de sex veckor som spelet har funnits online har 50 000 personer hjälpt forskarna att klassificera bilder på proteiner.

Professor Sophia Hober gav oss en inblick i hur antikroppar hjälper kroppens eget försvar mot infektioner.

My Hedhammar, docent, gav den avslutande föreläsningen. Hennes forskning handlar om hur naturens starkaste material, spindeltråd, kan kläs med celler och bygga nya organ.  Alla var fantastiska representanter för Stockholm som kunskapsregionen – den starkaste utanför USA.

Det är verkligen extra roligt att få vara landshövding i en region som är så kunskapsintensiv och innovativ.

Samtidigt är Stockholmsregionen relativt sett en liten region i en värld med ökande global konkurrens.

Därför måste vi ständigt vara i framkant och arbeta dynamiskt för att stärka och sammanlänka forskning, näringsliv och samhälle.

Låt mig här nämna Innovationskraft Stockholm, som är ett brett samarbete kring innovationsförmågan i Stockholms län med visionen ”Världens mest innovationsdrivna ekonomi".
 
Innovationskraft Stockholm samlar regionala aktörer kring en gemensam innovationsstrategi. KTH och övriga universitet bidrar i allra högsta grad till den framgång som vi har nått hittills.

Allt väl,
Chris